Spørretimespørsmål fra Marion Gunstveit Bojanowski (KrF) til arbeidsministeren

Om å se på ordningen med at kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, da kortere opphold som ferie eller studieopphold medfører praktiske utfordringer og uforutsigbare økonomiske konsekvenser

Datert: 21.10.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 27.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Marion Gunstveit Bojanowski (KrF)

Spørsmål

Marion Gunstveit Bojanowski (KrF): Lov om helsetjenesten i kommunen fastslår at landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Kortere opphold som ferie eller studieopphold medfører praktiske utfordringer og til dels store - og ikke minst - uforutsigbare økonomiske konsekvenser for oppholdskommunen.

Vil statsråden se på ordningen og vurdere lovendring som gir kommunene større forutsigbarhet?


Les hele debatten