Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt regjeringen vil harmonisere CO¨2-regelverket slik at industri etableres der de gir best miljønytte, med bakgrunn i at utfordringene rundt kraftsituasjonen og CO¨2-utslipp er et alvorlig hinder for etablering av store industriprosjekt i Norge

Datert: 21.10.2010
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 27.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Flere store industriprosjekt kan etableres i Norge, men utfordringene rundt kraftsituasjonen og CO2-utslipp er et alvorlig hinder. Det gjelder blant annet Ironman-prosjektet i Møre og Romsdal, Hydros K6 på Karmøy og Alcoas ønske om aluminiumsverk i Finnmark. Krav om umiddelbar CO2-rensing av nye gasskraftverk er alvorlig hinder for slike etableringer. Norge er alene om å ha slike rensekrav.

Vil regjeringen harmonisere CO2-regelverket slik at industri etableres der de gir best miljønytte i et globalt perspektiv?


Les hele debatten