Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å forbedre oppfølgning og tilsyn med bompengeselskapene, slik at innkrevde bompenger brukes på en forsvarlig og effektiv måte, med bakgrunn i Riksrevisjonens kritikk

Datert: 21.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Riksrevisjonens rapport for budsjettåret 2009 får Samferdselsdepartementet, SD, kritikk for oppfølgning av bompengeselskap. Også for budsjettåret 2008 fikk SD slik kritikk. I årene f.o.m. 2005 t.o.m. 2009 har bilistene gjennom innbetalte bompenger også dekket innkrevingskostnader på 2,5 mrd. kr og rentekostnader på 2,5 mrd. kr. Jeg går ut fra at også SD mener det er viktig at innkrevde bompenger brukes på en forsvarlig og effektiv måte.

Hva vil statsråden gjøre for å forbedre oppfølgning og tilsyn med bompengeselskapene?


Les hele debatten