Muntlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om når vi kan forvente at virkemidlene i ny IA-avtale kan tas i bruk og begynne å virke, med bakgrunn i at sykelønnsendringene ikke kan gjennomføres pga. dataproblemer og at man ikke kan ta imot flere IA-bedrifter pga. kapasitetsproblemer

Datert: 27.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Den 23. oktober kunne vi lese følgende i VG:

«Dataproblemer i NAV gjør at de omfattende sykelønnsendringene (…) ikke kan gjennomføres.»

Arbeidsministeren sa i det intervjuet at det ikke var umulig å få det gjennomført, men at det koster for mye penger, og at det er for dyrt å rette opp disse systemene i Nav.

Det er nok flere enn meg som synes det er pinlig at de virkemidlene man var enige om i vinter for å få ned sykefraværet, nå er utsatt på ubestemt tid, og prosessen har stoppet fullstendig opp. Det betyr at mange som går sykemeldt, ikke får den nødvendige hjelpen de burde ha fått, og ikke får den hjelpen raskt nok. Dette viser også hvor alvorlig situasjonen i Nav er.

Et sentralt spørsmål til statsråden, for å kunne få mer rede på dette, kunne jo et spørsmål ha vært: Visste man om disse problemene på forhånd da man satte seg ned og startet IA-forhandlingene? Ikke minst ser vi også – noe som kom fram under høringen i forbindelse med budsjettet i komiteen – at mange nye IA-bedrifter som ønsker seg inn, ikke får lov til å komme inn fordi de blir stoppet i døren til Nav på grunn av kapasitetsproblemer. Man har altså ikke mulighet til å ta imot flere IA-bedrifter. Det syns jeg er et paradoks. Spesielt burde jo også statsråden vite at man har hatt disse datasystemene siden 1978, så det er liksom ikke et nytt problem. Og problemene har vært omtalt i Riksrevisjonens årlige rapporter gjennom flere år.

Mitt spørsmål til statsråden blir: Hvilken konkret plan har regjeringen for å få på plass virkemidlene man ble enige om i ny IA-avtale, og når kan vi forvente at de kan begynne å virke?


Les hele debatten