Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hva man vil gjøre for at turistene blir lengre og legger igjen mer penger, med bakgrunn i at nordmenn bruker tre ganger så mye penger på utenlandsferier sammenlignet med ferierende utlendinger i Norge

Datert: 21.10.2010
Besvart: 10.11.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Nordmenn bruker tre ganger så mye penger på utenlandsferier sammenlignet med ferierende utlendinger i Norge.

Hva vil statsråden gjøre for at turistene både blir lengre i Norge, og at de legger igjen mer penger nettopp for å styrke denne viktige næringen?


Les hele debatten