Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om å styrke arbeidet med arkivdanningen i offentlig sektor, med henvisning til at det i overgangen til den digitale tidsalder er vanskelig å se hvem som har et overordnet ansvar

Datert: 21.10.2010
Besvart: 10.11.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): For så vel effektiv saksbehandling som brukernes rettssikkerhet er arkivdanning en viktig del av offentlig sektors virksomhet. I dag er det vanskelig å se hvem eller hvor i det offentlige apparatet som har et overordnet ansvar for dette. I overgangen til den digitale tidsalder har vi store muligheter til å finne svært rasjonelle løsninger, samtidig skal saksbehandlingen i ettertid kunne dokumenteres og være etterprøvbar.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke arbeidet med arkivdanningen i offentlig sektor?


Les hele debatten