Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Om hvorvidt statsråden i fremtidige budsjetter vil slåss for at det blir lavere skatter og avgifter på lavere og middels inntekter, slik at det lønner seg for folk å gå fra stønad over i arbeidslivet

Datert: 27.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Jeg må bare avlegge en bitte liten visitt til det forrige spørsmålet.

Slik jeg oppfatter svaret fra statsråden, var staten klar over disse it-problemene og -utfordringene, men holdt det tilbake fra IA-partene for å oppnå den forhandlingsløsningen staten så som riktig. Det er i så fall ganske oppsiktsvekkende.

Det har i mange år vært bred enighet i Norge om at man skal styrke arbeidslinjen og få flere mennesker over fra stønad til arbeid. Det er selvfølgelig en komplisert oppgave, og jeg skal ikke stå her og si at det finnes noen enkle svar. Det er likevel noen klare problemstillinger her som Høyre har vært opptatt av.

Det er for mange mennesker sånn at man faktisk ikke tjener penger på å gå fra en eller annen form for stønadstilværelse over i arbeidslivet. På NRK-programmet Spekter kunne vi for en tid tilbake møte en av dem, Aina Huseby fra Oslo, 50 pst. ufør, som, når hun regner på sin månedsinntekt, ser at hun taper penger på å gå fra stønadstilværelse over i fullt arbeid. Det er åpenbart urimelig. Det er mye forlangt å si at folk skal tape penger og sitte igjen med mindre i lommeboken hvis de velger å jobbe mer.

En av årsakene til dette er at det er for høye skatter på lave og middels inntekter. Der kunne man gjort noe, men regjeringen har i stedet valgt å legge fram et statsbudsjett som styrker stønadslinjen og svekker arbeidslinjen. Er det sånn at statsråden i fremtidige budsjetter vil slåss for at det blir lavere skatter og avgifter på lavere og middels inntekter, slik at det lønner seg for folk å gå fra stønad over i arbeidslivet?


Les hele debatten