Muntlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt det er ansvarlig å se bort fra faginstansenes råd og advarsler om situasjonen i oppdrettsnæringen, med henvisning til at villaksstammer er i ferd med å dø ut pga. sykdommer og lakselus

Datert: 27.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Villaksen er et levende miljøbarometer, som viser om vi forvalter vassdrag, kyst- og havområder på en bærekraftig måte. Lakseelver ble stengt for fiske i år, og sju av ti norske villaksstammer er i ferd med å dø ut, ifølge en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Direktoratet for naturforvaltning mener at over halvparten av oppdrettslaksen må slaktes for å få bukt med lakselusa. Både fagetater og miljøorganisasjoner er enige om at vi har store utfordringer med måten dagens oppdrettsnæring drives på. Den er ikke bærekraftig.

Professor Trygve Poppe ved Norges veterinærhøgskole mener også at tålegrensen er overtrådt. Han har ingen tro på at oppdrettsnæringen selv greier å ordne opp, og advarer mot at norsk oppdrettsnæring følger i Chiles fotspor. Der ble hele næringen lagt brakk som følge av sykdom og lakselus, og store verdier gikk tapt.

Det er ikke mangel på advarsler om situasjonen i oppdrettsnæringen. Det er statsrådens ansvar hvis det går galt både med oppdrettsnæringen og med villaksen vår. Statsråden har valgt bort råd fra de faginstansene som har ansvaret for livet i havet, bl.a. Direktoratet for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet. Er det ansvarlig embetsførsel?


Les hele debatten