Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som kan gjøres for å redusere antallet elgpåkjørsler

Datert: 04.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark var det sist vinter 467 registrerte kollisjoner mellom elg og bil. Dette resulterte i personskader, dyretragedier samt materielle skader. Til sammen kostet dette samfunnet anslagsvis ca. 100 millioner kroner.

Hva vil statsråden gjøre for å redusere antallet elgpåkjørsler?


Les hele debatten