Spørretimespørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden vil instruere Helse Sør-Øst om å gjeninnføre de originale navnene på sykehusene i Oslo, med bakgrunn i at det er de velkjente gamle navnene som brukes hele tiden

Datert: 04.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Navnene på sykehusene i Oslo er blitt endret en rekke ganger i løpet av de siste 10 årene. Likevel forholder folk flest seg til de "originale" navnene, slike som Ullevål sykehus, Aker sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. I media hører og leser vi daglig om pasienter som blir sendt til sykehus, og det er de velkjente gamle navnene som brukes hele tiden.

Vil statsråden instruere Helse Øst om å gjeninnføre de originale navnene på sykehusene i Oslo?


Les hele debatten