Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om at prosjekter på Bergensbanen er nedprioritert i forhold til tidligere fremdriftsplan, og hvorvidt statsråden vil støtte en målsetting om å komme ned i 4 timers reisetid mellom Oslo og Bergen

Datert: 04.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Også i regjeringens budsjettforslag for 2011 er prosjekter på Bergensbanen nedprioritert i forhold til tidligere fremdriftsplan. Dette gjelder særlig dobbeltsporet Bergen-Fløen. Bergensbanen er en av våre mest trafikkerte regionstrekninger, men potensialet er stort for mer gods- og persontransport. "Bergensbanen 4-2020" har lansert en plan for å komme ned i 4 timers reisetid mellom Oslo og Bergen innen 2020.

Vil statsråden støtte en slik målsetting og arbeide aktivt for det?


Les hele debatten