Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om når hjelpen kommer til barnehjemsbarn som ønsker å ta høyere utdanning og får avslag på søknad om studiestøtte

Datert: 04.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Flere ganger sist vinter har statsråden og statsråd Bjurstrøm blitt utfordret på urimeligheten som rammer barnehjemsbarn når de ønsker høyere utdanning og får avslag på søknad om studiestøtte. Statsråden svarte 25. februar at regjeringen ønsker at flere barnevernsbarn skal fullføre utdanning og ville se på sammenhengen mellom studiestøtte og andre støtteordninger. Enda en studiestart er gjennomført og et nytt budsjett er lagt frem uten noen endring for denne gruppen.

Når kommer statsråden med hjelp til barnehjemsbarna?


Les hele debatten