Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre at skoleelever som leverer inn sin eksamensoppgave elektronisk ikke opplever teknisk svikt, med henvisning til at elever har fått ufortjent og feilaktig karakter fordi ikke hele besvarelsen kom frem

Datert: 30.10.2010
Besvart: 10.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Er statsråden kjent med at skoleelever som leverer inn sin eksamensoppgave elektronisk og får kvittering om at alt er ok, likevel opplever å få en ufortjent og feilaktig karakter pga. teknisk svikt fordi hele oppgavebesvarelsen ikke kommer frem, og hva vil statsråden gjøre for å sikre skoleelevene mot slike hendelser i fremtiden?


Les hele debatten