Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvorvidt alle milliardene som har rullet ut de siste årene, har bidratt til å fornye og effektivisere offentlig sektor, og om man vet hvor mye man faktisk bruker på IKT hvert år

Datert: 10.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fornyingsdepartementet har ansvaret for IKT og samordning av dette mellom departementene. I festtalene snakkes det varmt om at vi skal være ledende på IKT-området. Samtidig vet vi alle at det er store problemer med innføring av nye IKT-systemer i de forskjellige departementene og etatene. Justisdepartementet sliter, Nav sliter med stadige overskridelser, og Statens vegvesen sliter med stadige overskridelser. Forsvaret har slitt og sliter vel kanskje fortsatt.

Vi vet også at det er en bråte med systemer som ikke snakker sammen, og det er det man skal løse, uten at man kan se at det nødvendigvis blir resultatet.

I fjor og i forfjor visste ikke regjeringen engang hvor mye staten bruker på IKT. Spørsmålet er om det er sånn at alle departementene flyter rundt i sin egen verden og milliardene ruller ut uten at man ser store eller synlige resultater eller forbedringer, fordi stadige nye utfordringer dukker opp. Så det kan jo være interessant å vite om statsråden er tilfreds med situasjonen, og om statsråden føler at hun har tatt ansvaret sitt. Føler statsråden at alle milliardene som har rullet ut de siste årene, har bidratt til å fornye og effektivisere offentlig sektor? Vet statsråden nå hvor mye man faktisk bruker på IKT hvert år?


Les hele debatten