Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som kan gjøres for å redusere planleggingstid og øke plankapasiteten innenfor vei- og jernbanesektoren

Datert: 10.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Innenfor samferdselssektoren oppleves det stadig at planleggingstiden for vei- og jernbaneprosjekter er lang og øker i lengde. Samtidig blir også prosjekter utsatt fordi det mangler plankapasitet. Samlet virkning er at det brukes lenger tid til å ferdiggjøre prosjekter til byggestart. De samfunnsmessige konsekvensene er store. Samfunnet taper på utsettelser og forsinkelser.

Hva vil statsråden gjøre på kort og på lang sikt for å redusere planleggingstid og øke plankapasiteten innenfor vei- og jernbanesektoren?


Les hele debatten