Muntlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Om at barne- og ungdomsorganisasjonene opplever manglende samordning, økende byråkratisering og sterkere kontroll av frivilligheten, og hvorvidt kulturministeren er enig i deres opplevelse av regjeringens frivillighetspolitikk

Datert: 10.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hver eneste dag er titusenvis av barn og unge engasjert i barne- og ungdomsorganisasjoner over hele landet. Mange av vilkårene for frivillige organisasjoner i Norge har endret seg de senere årene. Dessverre er det ikke til det bedre. Regjeringen har kommet med flere løfter om bedre organisatoriske rammevilkår gjennom samordning og forenkling. I virkelighetens verden er det det motsatte som skjer. Det dokumenteres tydelig i en rapport som nylig er utgitt av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Organisasjonene opplever manglende samordning, økende byråkratisering og sterkere kontroll av frivilligheten. Det er ressurssvake organisasjoner og lokallag som rammes hardest fordi de ikke klarer å følge opp den økende mengden av kunnskaps- og rapporteringskrav.

Barne- og ungdomsorganisasjonene opplever at deres egenart ikke blir ivaretatt i utformingen av frivillighetspolitikken. I rapporten vises det bl.a. til Andrea fra Nesodden som startet opp Natur og Ungdom på Nesodden, som sier:

«Hvis vi måtte fylle ut et stort skjema og registrere hver gang nye styremedlemmer ble valgt så ville det vært litt sånn … negativ holdning.»

Det første spørsmålet til kulturministeren blir: Er kulturministeren enig i at barne- og ungdomsorganisasjoner og frivillige organisasjoner har en egenverdi og ikke er et statlig redskap for statlig politikk?

Det andre spørsmålet er: Er statsråden enig i barne- og ungdomsorganisasjonenes opplevelse av regjeringens egen frivillighetspolitikk?


Les hele debatten