Muntlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva statsråden vil foreta seg for å få ned behandlingstiden ved Rettsmedisinsk institutt, med bakgrunn i at regjeringens DNA-reform har ført til massiv økning i arbeidet

Datert: 10.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det er slik at vi har flere forskningsinstitutter i Norge som driver både med forskning og med forvaltningsoppgaver. Det er for så vidt noen prinsipielle utfordringer, men noen ganger også noen store praktiske utfordringer. Rettsmedisinsk institutt er et eksempel på det. De er et både forsknings-, utdannings- og kompetanseinstitutt som har høy akademisk kvalitet, i hvert fall var de kjent for det tidligere. Men nå er jo instituttet og da særlig Seksjon for biologiske spor et institutt som ris av interne konflikter og signaler om et elendig arbeidsmiljø. Regjeringens DNA-reform, som ifølge Justisdepartementet bl.a. skulle bidra til å øke oppklaringsprosenten for innbrudd, har ført til massiv økning i arbeidet til instituttet, og dermed har selvfølgelig også RMIs forvaltningsoppgaver økt, bl.a. gjennom DNA-analyser for politiet. De har nå 2 200 ubehandlede saker, og de har en behandlingstid på i gjennomsnitt 140 dager for de fleste sakene.

Nå er ikke jeg justispolitiker, og det er heller ikke statsråden, men jeg antar at man kan få gjort forholdsvis mange innbrudd på 140 dager. Mener statsråden at dette er akseptabelt? Og hvis nei, hva vil statsråden foreta seg for å få ned behandlingstiden ved Rettsmedisinsk institutt?


Les hele debatten