Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om korleis det er mogeleg å marknadsføre rovviltsikre gjerde som løysing på rovviltutfordringane når ein innanfor det såkalla rovviltsikre gjerde på Finnskogen har mist nærare 100 prosent av avlsdyra til rovvilt

Datert: 11.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Rovviltgjerder fører til store inngrep i beiteretten og den private eigedomsretten til mange grunneigarar.

Korleis er det mogeleg for statsråden å marknadsføre rovviltsikre gjerder som løysing på rovviltutfordringane når det kan dokumenterast at bøndene som hadde sauene på beite innanfor det såkalla rovviltsikre gjerde på Finnskogen har mist nærare 100 prosent av avlsdyra til rovvilt, og fører ikkje statsråden både opinionen og folk flest bak lyset med slike haldningar?


Les hele debatten