Spørretimespørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å ivareta det politiske ansvaret for at nytteverdien ved biodrivstoff er stor og helserisikoen liten, med henvisning til at mange tviler på CO¨2-regnskapet og det er omtalt mulige negative helseeffekter

Datert: 11.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Mange tviler på CO2-regnskapet ved biodrivstoff. I tillegg har Teknisk Ukeblad 11. november i år omtalt mulige negative helseeffekter ved bruk av biodiesel, mens Dagens Næringsliv har etterlyst bedre bærekraftskriterier. Biodrivstoff i Norge er primært politisk initiert. Da er det et spesielt stort politisk ansvar at nytteverdien er stor og helserisikoen liten.

Hva gjør statsråden for å ivareta dette ansvaret?


Les hele debatten