Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om statsrådens forslag om å innføre tvungent klimakvotekjøp for flyreiser, og hvorvidt man vil unngå dobbeltbeskatning ved å fjerne CO¨2-avgiften på de samme flyreisene

Datert: 11.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): VG har omtalt dårlig oppslutning om klimakvotekjøp for flyreiser. Statsråden sier han ikke har stor tro på ordningen. Likevel foreslås ordningen videreført i statsbudsjettet 2011. Dagens Næringsliv meldte samtidig at statsråden vil innføre tvungent kvotekjøp for flyreiser.

Vil statsråden unngå dobbeltbeskatning ved å fjerne CO2-avgiften på de samme flyreisene?


Les hele debatten