Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Om å unngå dobbeltbeskatning for kvotehandelsbedriftene ved innføring av CO¨2-avgift for naturgass, og bidra til at det blir avgiftsfritak for produksjon av elektrisk kraft og bruk av naturgass i sammenheng med produksjonsprosesser

Datert: 11.11.2010
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 17.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I forbindelse med innføring av ny CO2-avgift for naturgass fra 1. september 2010 har Stortinget hatt et ønske om å unngå dobbeltbeskatning for kvotehandelsbedriftene. Det er også grunn til å tro at provenyanslagene er satt for lavt når man ser hvilke bedrifter departementet har tolket å være innenfor avgiftsplikten.

Vil statsråden i forbindelse med finansinnstillingen bidra til at det blir et avgiftsfritak for produksjon av elektrisk kraft og fritak for bruk av naturgass som har direkte sammenheng med produksjonsprosesser?


Les hele debatten