Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om hva som var bakgrunnen for og hensikten med endring av grunnlaget for beregning av snittkarakter ved opptak til høyere utdanning

Datert: 11.11.2010
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 17.11.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): I januar 2007 ble det vedtatt ny forskrift om opptak til høyere utdanning. Metoden for beregning av poeng ble endret gjennom endring av grunnlaget for beregning av snittkarakter. Det kan synes som om dette gir et utilsiktet resultat, ved at avhengig av hvilket fag man blir trukket ut til ved eksamen, vil karakterbildet styrkes dobbelt negativt eller positivt siden både standpunkt og eksamen skal gjelde.

Hva var bakgrunnen for og hensikten med denne endringen?


Les hele debatten