Spørretimespørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til arbeidsministeren

Om hva som gjøres for å sikre flere ungdommer lærlingplass, med henvisning til at det er nødvendig å stimulere flere bedrifter til å bli lærebedrifter og arbeidsgiveravgiften blir pekt på som et hinder

Datert: 12.11.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 24.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): 550 ungdommer mangler lærlingplass i Møre og Romsdal. Det er nødvendig å stimulere flere bedrifter til å bli lærebedrifter. Støtten til Opplæringskontorene og lærebedriftene må økes, slik at bedrifter enklere kan engasjere flere lærlinger. Det gjør det lettere for yngre å komme inn i arbeidslivet, og bedriftene får bedre tilgang på kompetanse. Arbeidsgiveravgiften for lærlinger blir pekt på som et hinder for å ta inn lærlinger.

Hva vil statsråden gjør for å sikre flere ungdommer lærlingplass?


Les hele debatten