Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om å styrke tilliten til vandelsattest og ansvarliggjøre skoleeier til å anmelde mistanke om overgrep, med bakgrunn i en sak som ikke ble anmeldt og der læreren fikk ny jobb i skolen og begikk nye overgrep

Datert: 15.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Jeg viser til artikkel den 15. november side 4 og 5 i Haugesunds Avis om en lærer som har begått overgrep mot elever og som mottar en fin attest fra skolen han er permittert fra, som følge av påstander om overgrep. Saken ble ikke anmeldt, læreren fikk ny jobb i skolen et annet sted i landet og begikk nye overgrep. Overgrep må anmeldes og dom foreligge for at straffbare forhold registreres.

Hva vil statsråden foreta seg for å styrke tilliten til vandelsattest, og at skoleeier ansvarliggjøres til å anmelde mistanke om overgrep?


Les hele debatten