Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva statsråden har gjort for å tydeliggjøre krav til akademisk frihet i instituttsektoren, med bakgrunn i et nytt forsøk på sensur av et forskningsarbeid, denne gangen fra Arbeidsdepartementet

Datert: 16.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Da Stortinget behandlet Dokument 8:7 S for 2009-2010 om representantforslag fra Venstre om tydeliggjøring av den akademiske frihet, ble det enstemmig vedtatt å be regjeringen vurdere på hvilken måte den akademiske friheten for forskere ansatt i instituttsektoren kunne styrkes. Likevel omtaler Aftenposten et nytt forsøk på sensur av et forskningsarbeid, denne gang fra Arbeidsdepartementet.

Hva har statsråden gjort for å tydeliggjøre krav til akademisk frihet, slik hun varslet i svar til komiteen da saken var til behandling?


Les hele debatten