Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt den milliarden som statsministeren plutselig fant og skal gi til kommunene, skal benyttes til å forbedre nivået og kvaliteten på eldreomsorgen, eller om kommunene står fritt til å bruke pengene på hva de vil

Datert: 17.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Debatten om norsk eldreomsorg fortsetter. Vi får daglig vitnesbyrd fra mange eldre mennesker som føler seg sviktet, som føler seg lurt, som mener å ha oppfattet løfter fra landets statsminister om at bare han fikk lov til å fortsette i sitt virke, så skulle alle problemer med norsk eldreomsorg bli løst – ja, det skulle skinne av eldreomsorgen, mener jeg å huske at statsministeren sa. Men det er altså ikke virkeligheten. Det er stor mangel på sykehjemsplasser rundt omkring i landet, og mange eldre med betydelige sykdommer har store problemer, rett og slett fordi de ikke får den omsorgen de dermed burde ha krav på. Vi ser altså et eldreopprør som øker i omfang.

Rett før helgen var vi vitne til en statsminister som tilsynelatende plutselig fant en milliard kroner som han skulle gi til kommunene, og som han i hvert fall skapte et inntrykk av ville gå til å drifte nye sykehjemsplasser rundt omkring i kommunene. Det paradoksale var jo at omtrent samtidig som statsministeren sa det, så kom kommunalministeren og ga uttrykk for at dét var absolutt ikke situasjonen; det var helt fritt opp til kommunene om de ville bruke disse pengene på eldreomsorg, eller om de heller prioriterte å nedbetale gjeld eller bruke pengene på andre former for investeringer osv. Da vil jeg benytte denne anledningen til å gi statsministeren en anledning til å oppklare dette. Er det slik at disse pengene skal brukes rundt omkring i kommunene til å forbedre nivået, kvaliteten, på norsk eldreomsorg, eller er det slik at kommunene står helt fritt til å bruke disse pengene på hva de vil? Jeg oppfattet statsministeren dit hen at dette skulle gå til eldreomsorg, og i så tilfelle: Hvor mange plasser mener statsministeren at vi kan påregne at det blir av denne milliarden i løpet av de neste månedene?


Les hele debatten