Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om å gripe inn og få et anbudsregime som passer for de ideelle institusjonene, på bakgrunn av at velrenommerte institusjoner innenfor helse- og omsorgssektoren, rus, barnevern og ideell sektor generelt må legge ned pga. konkurransepolitikken

Datert: 17.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg skal til en del av Velferds-Norge som statsministeren også er for, nemlig ideell sektor, de som driver på non-profit-basis.

Hver eneste dag får vi nye meldinger om at velrenommerte institusjoner innenfor helse- og omsorgssektoren, rus, barnevern og ideell sektor generelt, må legge ned takket være den konkurransepolitikken, den anbudspolitikken som denne regjeringen er ansvarlig for.

I dag bringer Vårt Land en lang liste over institusjoner som enten er nedlagt, har tapt anbud eller er truet med nedleggelse som følge av denne politikken. Det er sanitetskvinnenes institusjoner, det er Røde Kors-institusjoner, det er en lang rekke av Frelsesarmeens institusjoner og Blå Kors-institusjoner, for å nevne noen. Det er institusjoner som bygget dette landets velferd lenge før vi fikk en ambisiøs velferdsstat. Det er institusjoner som har vært pionerer, men som også gjør en kjempejobb i et mangfold av tilbud overfor en gruppe mennesker som faktisk for manges vedkommende står i kø for å få hjelp. Det står 4 000 rusavhengige i kø, det står mange i kø i psykiatrien. Det ser for meg ut som regjeringen gjerne vil dem vel, men de lar dette skje. De lar ansiktsløse byråkrater kjøre dette systemet igjennom uten å gripe inn. Og i dag har vi altså fått meldingen om at Oslo Hospital, som ble stiftet i 1290 av Frans av Assisis etterkommere her i byen, som altså har overlevd Svartedauen, ikke kommer til å overleve Jens Stoltenbergs regjering.

Da er mitt spørsmål: Vil regjeringen gjøre noe med dette? Vil man gripe inn og stoppe denne anbudspraksisen og få et nytt regime som passer for de ideelle institusjonene?


Les hele debatten