Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til statsministeren

Om hva regjeringen konkret vil gjøre for å stoppe utviklingen av en radikalisering av muslimske miljøer i Norge

Datert: 17.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): En rekke medieoppslag den seneste tiden, særlig gjennom NRK og også avisen Nordlys, har avslørt problemstillingen at radikale islamister bidrar til finansiering av moskeer i Norge. De sender endog imamer til norske moskeer for å spre sitt budskap. Det har vært avslørt at disse imamene bidrar til å spre hat mot Vesten, hat mot jøder. Det er til og med antydet at man på den måten ønsker å forberede terroraksjoner på norsk jord. Det er rimelig dramatiske avsløringer som har kommet den seneste tiden.

Svaret fra regjeringen, både fra justisminister og fra utenriksminister, har vært at man liksom tar dette veldig alvorlig. Men jeg registrerer at denne regjeringen står uten tiltak for å møte den mørke ideologien islamisme som sprer seg over hele Europa. Man kan gjerne si som Jonas Gahr Støre, at hvis jeg får en forespørsel fra en moské om finansiering fra f.eks. Saudi-Arabia, vil jeg sette foten ned. Det har han også gjort ved et tilfelle. Men det forutsetter jo A) at det spørsmålet kommer og B) at dersom man får et negativt svar, følges det av den enkelte moské. Det er nødvendigvis ikke sånn at man kan regulere dette på et sånt vis.

Jeg registrerer at mens vi opplever en radikalisering av muslimske miljøer i Norge, fremvekst av det som er en menneskefiendtlig, farlig ideologi, står regjeringen uten tiltak. Kun Fremskrittspartiet har foreslått noe i Stortinget, men det har vært avvist av Jonas Gahr Støre. Så mitt spørsmål er: Hva vil statsministeren konkret gjøre for å stoppe denne utviklingen, annet enn å si at man skal si nei dersom man får en forespørsel?


Les hele debatten