Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om når man skal gjøre reelle endringer i rammevilkår for bedrifter som skaper arbeidsplasser, med henvisning til skjemavelde og mangel på forslag som går på å bedre hverdagen for småbedriftene

Datert: 17.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Den 17. februar i år hadde statsministeren en egen redegjørelse i Stortinget om Samarbeid for arbeid – det husker sikkert statsministeren. I den forbindelse hadde man vært på besøk på Opera Software. Jeg stilte da spørsmål til statsministeren om hva han hadde lært av sitt besøk, og han sa: Ja, vi lærte mye på det møtet, og flere nevnte også en del velferdsordninger, bl.a.

«sykepenger og den type ordninger – og at disse skulle være mer tilpasset selvstendig næringsdrivende. Vel, vi har gjort noen forbedringer, vi ser på om vi skal gjøre ytterligere forbedringer.»

Og da er vi ved kjernen. Denne regjeringa vurderer og ser på ting, men det kommer ingen reelle handlinger. I budsjettforslaget som er lagt fram fra regjeringa for 2011 er det ikke ett eneste forslag som går på å bedre hverdagen for småbedriftene og for alle enkeltmannsforetakene. Men det er mange eksempel på å gjøre det verre, som f.eks. e-moms, som vil føre til et skjemavelde for bedrifter som blir enorm.

Regjeringas forslag til å endre innskuddspensjonsloven er et annet eksempel. I stedet for å gi sjølstendig næringsdrivende bedre vilkår, velger statsministeren og regjeringa å overkjøre Banklovkommisjonen som anbefaler likebehandling overfor sjølstendig næringsdrivende og vanlige arbeidstakere. Det er altså ingen vilje til å få gjort noen ting for å bedre hverdagen for mange bedrifter rundt omkring i landet, bedre hverdagen for alle dem som faktisk skaper arbeidsplasser. Når regjeringa har gitt 100 mill. kr til Stortinget som man skal kunne jobbe med i innspurten, er ikke én krone lagt på småbedrifter og gründere, men det er små hilsener hjem her og der.

Nå lurer jeg på når statsministeren skal slutte bare å se på ting, og faktisk gjøre reelle endringer i rammevilkår, sånn at alle de folkene som gjør den viktige innsatsen blir verdsatt.


Les hele debatten