Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er i tråd med Stortingets mål om å styrke tilbudet innenfor kvinnehelse at de regionale helseforetakene bl.a. foreslår å avvikle kompetansesenter for kvinnehelse

Datert: 17.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene vurdert hvilke nasjonale tjenester, i form av landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre, det er behov for i et femårsperspektiv. Det foreslås å avvikle kompetansesenter for kvinnehelse, kompetansesenter for amming og kompetansesenter for gynekologisk onkologi. Dette vil være i strid med Stortingets mål om å styrke tilbudet innenfor kvinnehelse.

Hva er statsrådens vurdering av forslaget?


Les hele debatten