Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hva som er statsrådens kommentar til at bare 11 av 19 fylker har rapportert om hvordan de vil bruke ekstraordinære midler til læreplasser, og at departementet ikke har oversikt over om pengene går til formålet

Datert: 17.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I 2010 bevilget Stortinget 190 millioner kroner i ekstraordinære midler til fylkeskommunene for å få flere læreplasser. Pengene er lagt inn i fylkeskommunenes rammetilskudd og er foreslått videreført i neste års statsbudsjett. En spørreundersøkelse gjennomført av bladet Utdanning viser at bare 11 av 19 fylker har rapportert til departementet om hvordan de vil bruke pengene.

Hva er statsrådens kommentar til dette, og at departementet ikke har oversikt over om pengene går til formålet?


Les hele debatten