Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om å sikre en mer korrekt utførelse av de oppgaver Skatteetaten har ved behandling av selvangivelser, med bakgrunn i feilbehandling ved Skatt vest og av Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Datert: 11.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Etter sommerens skattedebatt i bl.a. Dagens Næringsliv er det den siste uken kommet frem opplysninger i Finansavisen om at over halvparten av personlige selvangivelser levert inn fra KPMG og Ernst & Young er feilbehandlet av Skatt Vest og av Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Jeg forutsetter at statsråden ikke finner dette akseptabelt.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en mer korrekt utførelse av de oppgaver skatteetaten har ved behandling av selvangivelser?


Les hele debatten