Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hva man vil gjøre for å bedre rammevilkårene for skipsfartsnæringen

Datert: 18.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Sunnmørsposten 18. november 2010 hadde en artikkel med følgende overskrift "Sikrer seg mot skatteendringer". Saken gjelder Farstad Shipping som velger å innlemme nye skip i datterselskaper som er registrert i utlandet. Fremskrittspartiet er sterkt bekymret for utflaggingstendensen en ser på bakgrunn av konflikten mellom regjeringen og næringen etter rederidommen i Høyesterett februar 2010.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre rammevilkårene, og ikke minst gjøre rammevilkårene forutsigbare for skipsfartsnæringen?


Les hele debatten