Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som er statsrådens hovedgrep for å få fortgang i utviklingen av nasjonale transportknutepunkt

Datert: 18.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Nasjonal transportplan 2010-2019 sier regjeringen under omtale av investeringsprogrammet at "et viktig satsingsområde vil være å legge til rette for videre utvikling av nasjonale intermodale knutepunkt". Utvilsomt vil en slik utvikling bidra til å skape mer effektive og pålitelige transportkjeder. Utfordringen er at utvikling av slike knutepunkt krever samhandling mellom flere politiske nivå, offentlige etater og private interesser.

Hva er statsrådens hovedgrep for å få fortgang i utviklingen av slike nasjonale transportknutepunkt?


Les hele debatten