Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å sikre at både de nasjonale og globale CO¨2-effektene vektlegges ved endringer i norsk olje/gassproduksjon, med bakgrunn i scenarier fra IEA om verdens energibehov

Datert: 18.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif, uttrykker bekymring for klimakonsekvensene dersom Åm-utvalgets tiltak gjennomføres for økt norsk petroleumsproduksjon. Ifølge flere medier 17. november 2010 bekymrer Klif seg spesielt over økte norske CO2-utslipp.

Vil statsråden sikre at dette faktisk utredes med bakgrunn i scenarier fra IEA om verdens energibehov, at både de nasjonale og globale CO2-effektene vektlegges ved endringer i norsk olje/gassproduksjon i forhold til Åm-utvalgets referansebane?


Les hele debatten