Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeidsministeren

Om statsråden kan forsikre Stortinget om at holdninger til personvern i Nav er betryggende, og hva som eventuelt gjøres for å øke bevisstheten

Datert: 22.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Post- og teletilsynet har slått alarm om at Nav mener de fritt kan kreve opplysninger om trygdedes telefon- eller internettbruk. Statssekretær Gina Lund har i media understreket at departementet nå vurderer om bestemmelsen i folketrygdloven har gitt "utilsiktede effekter".

Kan statsråden forsikre Stortinget om at holdninger til personvern i Nav er betryggende, og hva gjør eventuelt statsråden for å øke bevisstheten rundt personvern i Nav-systemet?


Les hele debatten