Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hvordan det nye rundskrivet om vurdering og karaktersetting skal forstås, med henvisning til frustrasjon og protester mot et regime for fastsetting av standpunktkarakterer der bare prøver skal telle

Datert: 24.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Jeg har et spørsmål om et rundskriv til forvirring til kunnskapsministeren.

Aftenposten har avdekket at det nye rundskrivet om vurdering og karaktersetting har skapt full forvirring blant landets lærere om hvordan dette skal forstås. Lærere uttrykker både frustrasjon og protesterer mot et regime for fastsetting av standpunktkarakterer der engasjement og arbeidsinnsats i timene ikke skal telle, bare prøver. Om elevene er på Facebook eller følger med på tavlen, spiller liksom ingen rolle. Kort sagt betyr det at skoleflinke elever kan sitte og sløve, og svake elever kan unndra seg hjelp uten at det får konsekvenser.

Dette sender helt gale signaler til elevene og kan undergrave både undervisningen og lærerens autoritet. Det er også vanskelig å skjønne hvordan dette kan gagne elevene. Faglig engasjement er viktig om man vil forbedre sine egne prestasjoner.

Rundskrivet som er sendt skolen, er langt fra entydig. Derfor er vi nå vitne til en slags NM i fortolkning av vurderingsforskriften, en svært uheldig og alvorlig situasjon. Om det nye vurderingsregimet blir stående uforandret, vil mye av motivasjonen for det løpende skolearbeidet falle bort. Det er kanskje det siste vi trenger i Norge når vi vet at norske elever skal prøve å ta igjen det forspranget deres jevnaldrende i andre land har i sentrale skolefag.

Er statsråden stolt over sin håndtering av denne saken og all den støy dette har skapt i norsk skole?


Les hele debatten