Muntlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å skjerme barn mot overgrep så langt det lar seg gjøre, og hva helseministeren vil gjøre med den uakspetabelt lange ventetiden for behandling av pedofile

Datert: 24.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Mitt spørsmål går til helseministeren.

De siste årene har jeg vært med å bevilge flere millioner kroner i erstatning til mennesker som har fått sin barndom ødelagt på grunn av seksuelle overgrep. Gjennom Stortingets erstatningsutvalg har jeg fått inngående kjennskap til hva slike overgrep gjør med en – både som barn og senere som voksen. Det handler om psykiske lidelser, store rusproblemer samt manglende tillit og relasjoner til andre mennesker. Som samfunn har vi en plikt til å skjerme barn mot slike overgrep så langt det lar seg gjøre.

Det finnes behandlingstilbud for pedofile som erkjenner at de har et problem, men ifølge media er vi flere ganger blitt gjort oppmerksom på at det er flere års ventetid for slik behandling. Jeg håper at helseministeren er enig med meg i at dette ikke er akseptabelt, og jeg vil vite hva helseministeren konkret vil gjøre med dette.


Les hele debatten