Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil bidra med for at antall gårdsbranner blir redusert

Datert: 24.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Undertegnede har tidligere etterspurt en bedre brannsikring av gårdsbruk. I 2009 ble det registrert 445 landbruksbranner her i Norge. I flere av disse brannene døde forskjellige type dyr.

Hva vil statsråden bidra med for at antall gårdsbranner blir redusert?


Les hele debatten