Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden mener at han har fått et tilstrekkelig grunnlag for å trekke konklusjoner om skattereformen, når det viser seg at sentrale organisasjoner ikke er blitt hørt i evalueringen

Datert: 24.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statsråden varslet høsten 2008 at han ville igangsette "en bred evaluering av skattereformen, der en involverer både relevante fagmiljøer og organisasjoner". Undertegnede har etterlyst hvordan miljøene var involvert. De endelige rapportene viser nå at de sentrale organisasjonene ikke er blitt hørt, og evalueringene fremstår som verdiløse, ensidige vurderinger. Det er ikke hva jeg forstår med evaluering.

Mener statsråden at han har fått et tilstrekkelig grunnlag for å trekke konklusjoner om skattereformen?


Les hele debatten