Spørretimespørsmål fra Sylvi Graham (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å hindre at gode samhandlingstiltak innen helse- og omsorgstjenester avvikles, med eksempel i at lavterskel arbeidstiltak for psykisk syke i Asker kommune er truet pga. nedskjæringer i Vestre Viken HF

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Vestre Viken helseforetak og Asker kommune samarbeider om flere tiltak som gir brukerne et helhetlig tilbud av helse- og omsorgstjenester, blant annet Aktivitetshuset og et lavterskel arbeidstiltak for psykisk syke. Disse tilbudene bidrar til bedre helse og mestring for brukerne, og reduserer dermed behovet for innleggelse og annen behandling. Disse tilbudene er truet på grunn av nedskjæringer i Vestre Viken HF.

Hva gjør statsråden for å hindre at gode samhandlingstiltak avvikles?


Les hele debatten