Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om å sørge for at norske krigsgraver i Norge gis samme vern som utenlandske, som etter avtale står under den norske stats beskyttelse og skal bevares uten tidsbegrensning

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): På NRK nyhetene den 24. november ble det i en reportasje vist at krigsgravene etter norske folk som ofret livet for fedrelandet under krigen, står i fare for å bli slettet. For utenlandske krigsgraver er det inngått avtale om at disse står under den norske stats beskyttelse og skal bevares uten tidsbegrensning. Den norske stat dekker utgiftene til vedlikehold av utenlandske krigsgraver.

Vil statsråden sørge for at norske krigsgraver i Norge gis samme vern?


Les hele debatten