Spørretimespørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at ideell sektor har en selvstendig egenverdi og bør bevares, med bakgrunn i at Duedalen Blå Kors rusbehandlingssenter er nedleggingstruet etter å ha tapt en anbudskonkurranse

Datert: 25.11.2010
Fremsatt av: Kjell Arvid Svendsen (KrF)
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ideelle virksomheter har et tydelig verdigrunnlag og et samfunnsnyttig formål, og deres velferdstjenester er et viktig supplement til det offentlige tilbudet. Duedalen Blå Kors behandlingssenter har driftsavtale med Helse Vest om 12 behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret tapte nylig en anbudskonkurranse og er derfor nedleggingstruet.

Er statsråden enig i at ideell sektor har en selvstendig egenverdi, og at det er en politisk oppgave å sikre at sektoren bevares?


Les hele debatten