Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt regjeringen vil følge EUs modell, eller prøve å forhandle ned Norges forpliktelser i fornybardirektivet

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): EUs fornybardirektiv kan hjelpe Norge å konvertere vårt høye forbruk av fossil energi. Norge har i dag en fornybarandel på 58,2 prosent. Inkluderer man offshoresektoren i dette regnestykket, blir fornybarandelen om lag 10 prosentpoeng lavere. Dersom Norge skal få utregnet sin fornybarandel på samme måte som EU-landene, vil det si at vår fornybarandel må opp til mellom 72,4 til 73,6 prosent.

Vil regjeringen følge EUs modell, eller vil regjeringen prøve å forhandle ned Norges forpliktelser i fornybardirektivet?


Les hele debatten