Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt ikke kvalitet bør veie tyngre enn pris, med henvisning til at en barnevernsinstitusjon med spesiell kompetanse på ungdom med alvorlige rusproblemer, tapte en anbudskonkurranse

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Flere tragiske hendelser har skapt et stort fokus på den manglende ruskompetansen i barnevernet. Frelsesarmeens barnevernsinstitusjon Styve Gard i Hordaland har over 20 års erfaring fra arbeid med rusbelastet ungdom. Virksomheten er det eneste tiltaket i regionen med spesiell kompetanse på ungdom med alvorlige rusproblemer. I desember 2008 tapte de en anbudskonkurranse på pris, selv om kvaliteten ble vurdert å være helt i toppsjiktet.

Er statsråden enig i at kvalitet bør veie tyngre enn pris?


Les hele debatten