Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hva man vil gjøre for å sikre et mangfoldig og godt psykiatrisk helsetilbud, med henvisning til nedleggelse av plasser ved Furukollen psykiatriske senter etter at Helse Sør-Øst har besluttet ikke å fornye sine avtaler

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Helse Sør-Øst har besluttet ikke å fornye sine avtaler med Furukollen psykiatriske senter på Årnes i Akershus. Det betyr nedleggelse av mange plasser og rammer pasienter med et omfattende behov for psykiatrisk oppfølging. Det skapes nå usikkerhet for pasienter og deres pårørende. De ideelle institusjonene er en viktig del av et godt psykiatrisk helsetilbud, noe som er en forutsetning for samfunnets trygghet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre et mangfoldig tilbud til denne pasientgruppen?


Les hele debatten