Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at de regionale helseforetakene kjøper behandlingsplasser hos ideelle institusjoner slik som Bue-stiftelsen, og rusavhengige kan komme ut av behandlingskøen

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Bue-stiftelsen på Rissa driver behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. De klarer så vidt å holde hodet over vannet. De har de siste årene redusert kapasiteten fra 41 plasser til 17 plasser. Av disse har de avtale med Helse Nord om 10 plasser. Resten av plassene står tomme.

Vil statsråden sikre at de regionale helseforetakene kjøper behandlingsplasser hos ideelle institusjoner slik at institusjoner som Bue-stiftelsen overlever, og rusavhengige kan komme ut av behandlingskøen?


Les hele debatten