Spørretimespørsmål fra Hanne Thürmer (KrF) til arbeidsministeren

Om hva som gjøres for å sikre tilbudet ved Attføringssenteret i Rauland, som kun har fått avtale med 75 prosents kapasitetsutnyttelse og derfor trues av nedleggelse

Datert: 25.11.2010
Fremsatt av: Geir Jørgen Bekkevold (KrF)
Besvart: 01.12.2010 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Hanne Thürmer (KrF)

Spørsmål

Hanne Thürmer (KrF): Ideelle virksomheter er ofte rettet mot deler av befolkningen som enten ikke får tjenester, eller som får tjenester som ikke er godt nok tilpasset behovene deres. Attføringssenteret i Rauland tilbyr diagnoseuavhengig rehabiliteringsopphold for personer med sammensatte plager og funksjonssvikt. Målet med oppholdet er at brukeren skal komme i arbeid. Senteret har fått avtale med kun 75 prosents kapasitetsutnyttelse og trues derfor av nedleggelse.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre dette viktige tilbudet?


Les hele debatten