Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til statsministeren

Om at kommuner som bygger omsorgsboliger som et offentlig-privat samarbeid nektes investeringstilskudd, og hvordan dette henger sammen med gjentatte lovnader om støtte til nye institusjoner og boliger for eldre

Datert: 25.11.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Statsministeren har gjentatte ganger vist til satsing på og støtte til nye institusjoner og boliger for eldre. Senest i spørretimen for et par uker siden slo han fast satsingen. Samtidig ser vi flere kommuner, senest nå ordføreren i Grimstad, som fortvilet konstaterer at kommunestyrets vedtak om å bygge omsorgsboliger som et offentlig privat samarbeid gjør at kommunen nektes investeringstilskudd.

Hvordan henger dette sammen med statsministerens lovnader?


Les hele debatten