Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om at endringer i valutakurs slår negativt ut ved utbetaling av studiefinansiering for utenlandsstudenter, og hva man vil gjøre for å gjøre risikoen for studentene mindre

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Regjeringen ønsker at flere studenter i fremtiden skal studere i utlandet. Dette forutsetter gode og fleksible ordninger for studiefinansiering for utenlandsstudenter. Et usikkerhetsmoment for disse vil være om endringer i valutakurs slår negativt ut. Lånekassen bevilger nemlig lån og stipend på bakgrunn av valutakurs beregnet flere måneder før utbetaling finner sted, og i dagens urolige finansmarkeder kan forskjellene bli betydelige.

Hva vil statsråden gjøre for å gjøre denne risikoen mindre for studentene?


Les hele debatten